Υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής προϊόντος που αγοράστηκε από το κατάστημά μας εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση επιστροφής μη ελαττωματικού προϊόντος, θα επιβαρυνθείτε τόσο με τα πιθανά αρχικά έξοδα αποστολής (σε περίπτωση μικροοργάνων που αποστάλθηκαν με εταιρία ταχυμεταφορών χωρίς χρέωσή σας), όσο και με τα έξοδα επιστροφής. Το καθαρό ποσό επιστροφής, μπορεί – αν επιθυμείτε – να συμψηφιστεί με αγορά άλλου προϊόντος ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Το επιστρεφόμενο προϊόν, θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και να μην είναι ανοιγμένη η συσκευασία.

Για την αποφυγή οποιονδήποτε προβλημάτων, παρακαλούμε να ελέγχετε προσεκτικά την συσκευασία και την κατάσταση του προϊόντος κατά την παραλαβή του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος ή ελαττωματικό προϊόν, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας και θα αντικατασταθεί άμεσα με ευθύνη και κόστος της εταιρίας μας, ή θα σας επιστραφούν τα χρήματα εάν αυτό επιθυμείτε.

Δήλωση Πελάτη:

Ο πελάτης εγγυάται την φερεγγυότητα των στοιχείων που δηλώνει στον προσωπικό του λογαριασμό.

Απεικόνιση Προϊόντων:

Τα προϊόντα που απεικονίζονται στο e-shop ενδέχεται να παρουσιάζουν μικρές χρωματικές ή και σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργικές διαφοροποιήσεις από αυτά που παραδίδονται, λόγω αλλαγών ή αναβαθμίσεων που μπορεί να γίνονται σε αυτά. Η εταιρία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ενημερώνει τις εικόνες των προϊόντων άμεσα κάθε φορά που γίνεται σε αυτά κάποια χρωματική ή λειτουργική μικρή αλλαγή και ενημερωνόμαστε από το εργοστάσιο κατασκευής. Ωστόσο, αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνεται πάντα άμεσα και δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάτι τέτοιο παρατηρηθεί. Σε περίπτωση σημαντικής λειτουργικής διαφοροποίησης (και εφόσον δεν έχει ενημερωθεί για αυτό από πριν ο πελάτης) είναι συνήθως δυνατή η αλλαγή του προϊόντος μετά από συνεννόηση με την αντιπροσωπεία. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές, αυτό δεν είναι δυνατό να συμβεί όσον αφορά μικρές χρωματικές διαφοροποιήσεις

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ