Εγγύηση SUP (Aztron – Aquatone)

Εγγύηση SUP (Aztron – Aquatone)

  1. Η εγγύηση ισχύει όταν η σανίδα χρησιμοποιείτε για τις συνήθεις δραστηριότητες άσκησης και αναψυχής του ατόμου και όχι για χρήση σε σχολές μάθησης ή ενοικίασης.
  2. Η Aztron – Aquatone θα προβεί στην τελική ετυμηγορία περί αντικατάστασης ή μη του Sup και αυτό θα απαιτήσει την επιθεώρηση του και / ή  φωτογραφίες και video που δείχνουν τα ελαττώματα. Ο κάτοχος παρακαλείται να παραδώσει το SUP και / ή το διαφωτιστικό υλικό στο κατάστημα αγοράς.
  3. Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος και μόνο. Η Aztron – Aquatone δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές ή απώλειες εξοπλισμού.
  4. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση, αμέλεια, φυσική φθορά η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: χτυπήματα, ζημία από  έκθεση σε υπερβολική θερμότητα, μη σωστή αποθήκευση, ζημία από έκθεση σε κακές συνθήκες θαλάσσης, θραύση σανίδας από τη χρήση της σε συνθήκες surf και γενικότερα ζημία που δεν έχει σαν αίτιο ελαττώματα στην διαδικασία και τα υλικά παραγωγής. Μικρή απώλεια αέρα αντιμετωπίζεται με το κιτ επισκευής που βρίσκεται στο αρχικό πακέτο του Sup και δεν δικαιολογεί αντικατάσταση.
  5. Στο προϊόν δεν πρέπει να τοποθετηθεί μηχανή.
  6. Δεν πρέπει να υπερβαίνουμε το συνιστώμενο μέγιστο βάρος χρήστη.
  7. Η εγγύηση δεν ισχύει αν διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος.
  8. Η εγγύηση ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία αγοράς και πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς, στην οποία θα εμφανίζεται ευκρινώς το όνομα του μεταπωλητή.
  9. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τα Sup που αποκτούνται από την επίσημη αντιπροσωπεία της Aztron στην Ελλάδα Viking Fitness και το δίκτυο των επίσημων μεταπωλητών της.